Jahikaare harjutus on kindlasti paljudele jahilaskuritele ja ka jahimeestele juba tuttav.
Viimastel aastatel on Jahikaare populaarsus Eestis tublisti kasvanud eelkõige tänu Jahikaare Karikasarja võistlustele Männiku Sporting Klubi korraldamisel ja Schotter Küti Kaubad aktiivsel toetamisel.
Jahikaar on väga heaks treeninguks algajatele, aga ka mistahes haavliharjutuse laskjatele.
Midagi keerulist jahikaares ei ole, see on lihtsalt üks mõnus ja lahe laskmine! Mis sellest, kui vahel mõni märk ka terveks jääb!

Jahikaare laskeharjutus viiakse läbi kaarraja väljakutel, olümpia-kaarraja harjutusega võrreldes oluliselt lihtsustatud reeglitega (s.h puudub 8.laskekoht).
Püssi lähteasend ootel on vaba, s.t püss võib olla õlas.
Võistlustel lubatakse kasutada sileraudset relva kaliibriga 12 või väiksem ning laskemoona laenguga kuni 28 gr ja haavli suurusega Ø 2-2,5mm, s.t nr.9,5-nr.7.
Kõik laskurid peavad kandma kuulmiskaitseid ja kaitseprille!
Märkide lennukiirused ja trajektoorid ei ole väga rangelt piiritletud, kuid need on sarnased olümpia-kaarraja harjutusele.

Jahikaare seeria on 25 märki. Dubletid on plussiga, s.t. esimest märki küsib laskur ja teine märk lennutatakse välja pärast esimest lasku.
Jahikaare märkide lennuskeem (A – “kõrge maja” märk, B – “madala maja” märk):

1. laskekoht – üksik A, dublett A + B
2. laskekoht – üksik A, üksik B, dublett A + B
3. laskekoht – üksik A, üksik B, dublett A + B
4. laskekoht – üksik A, üksik B, dublett A+ B
5. laskekoht – üksik B, üksik A, dublett B + A
6. laskekoht – üksik B, üksik A, dublett B + A
7. laskekoht – dublett B + A

Relv laetakse kahe padruniga (v.a esimesel laskekohal kõige esimese üksiku märgi puhul, kui laetakse ühe padruniga), üksikute märkide laskmise vahel püssi lahti ei murta (s.t, kui laskekohal on kõigepealt üksik A ja siis üksik B, siis laetakse kohe kahe padruniga ja pärast esimese märgi laskmist küsitakse teine märk ilma vahepeal püssi lahti murdmata).

Igat märki võib lasta 1 padruniga! Dubleti laskmisel tuleb kindlasti lasta mõlemat märki, s.t esimest märki ei tohi lasta 2 padruniga! Kui laskur tabab dubletis esimese märgi teise lasuga, siis loetakse mõlemad märgid mööda. Kui dubleti laskmisel väljub teine märk purunenult, siis dublett korratakse ja esimene märk loetakse vastavalt lasu tulemusele.
Märki võib lasta kuni selle maandumiseni, järgides samas ohutust ja märkide lennutrajektoori piiravaid võimalikke laskerajatisi.
Võistluste ajal on meeskonnad soovitavalt 4-6 liikmelised. Laskmise järjekord meeskonnas loositakse enne laskmise algust ja see jääb muutumatuks kogu võistluse jooksul.

Teravat silma ja kindlat kätt!